Embarca

Acompañamento a mulleres do mar ou emprendedoras que queiran poñer en marcha unha iniciativa de turismo mariñeiro. Probaremos e testaremos os produtos ou servizos, estudaremos a forma de comumicalos ou o seu marco xurídico, entre outros contidos.

Saberes e sabores en Muros

Baixo o lema Saberes e sabores as mulleres do mar do territorio do GALP Costa Sostible analizamos as competencias que precisaríamos para emprender unha actividade de transformación do produto do mar.