Aliadas

Impulsar o asociacionismo entre as mulleres do mar

Coñecendo os requisitos formais que son necesarios para constituír unha asociación.