Aliadas

Formación e impulso ao asociacionismo. Igualdade, xestión de reunións, relacións en rede e cooperación, habilidades de comunicación persoal, dinámicas de participación e desenvolvemento e financiamento de proxectos.